Transferul către Statul Român prin intermediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a unei sume de bani confiscate într-un dosar de spălare a banilor

Transferul către Statul Român prin intermediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a unei sume de bani confiscate într-un dosar de spălare a banilor

05.12.2022

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, a încasat suma de 540.759,83 USD, ca urmare a executării unui ordin internațional de confiscare și a încheierii unui acord de partajare a bunurilor confiscate cu Confederația Elvețiană.

Având în vedere dispozițiile art. 42 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ministrul justiției a autorizat încheierea, de către Agenţie, a acordului bilateral de partajare a bunurilor confiscate. Dosarul a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, iar ordinul de confiscare a fost emis de Curtea de Apel București, fiind transmis autorităților elvețiene în vederea recunoașterii și punerii în executare.

Ordinul de confiscare a fost executat integral prin partajarea sumei confiscate în procent de 50% din suma de 1.070.557 USD în beneficiul ambelor state, în baza dispozițiilor Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii încheiată la Strasbourg pe data de 08 noiembrie 1990 și ratificată prin Legea nr. 263/2002.

Suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu titlu de sumă confiscată și intrată, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din Ministerul Justiției.

Principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. 
Documente atașate
Distribuie: