Specializarea resurselor umane în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate, precum şi diseminarea de bune practici

Specializarea resurselor umane în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate, precum şi diseminarea de bune practici

Printre rezultatele urmărite şi atinse prin intermediul Proiectului Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (cod SIPOCA 56) se numără specializarea resurselor umane în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate, precum şi diseminarea de bune practici

Proiectul implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a concentrat pe măsuri de suport pentru procurori, poliţie judiciară, experţi ANABI şi investigatori financiari. Astfel, prin intermediul resurselor alocate prin proiect au fost obţinute  următoarele rezultate:

Dezvoltarea şi diseminarea de instrumente de lucru

  • Elaborarea unui raport de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului – document suport pentru fundamentarea măsurilor cu impact legislativ;
  • Elaborarea şi diseminarea la nivel naţional a Ghidului de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru (1000 de exemplare).  

Punerea la dispoziţia practicienilor a softurilor analitice necesare pentru realizarea de investigaţii financiare

  • Au fost achiziţionate şi puse la dispoziţia unităţilor de parchet şi de poliţie a 24 laptopuri cu soft-uri  de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook;
  • Aceste echipamente facilitează procesarea rapidă de date şi realizarea de analize financiare esenţiale pentru pregătirea măsurilor asigurătorii.

Transfer de bune practici

  • Organizarea a 14 întâlniri regionale şi a două reuniuni naţionale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel şi tribunale. Au  participat peste 600 de procurori, poliţişti, experţi ANABI şi specialişti în investigaţii financiare;
  • Analiza a peste 200 de speţe şi selectarea în două ediţii a peste 30 de studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel national în două ediţii (total 1000 de exemplare);
  • Cursuri specializate pentru 80 de investigatori, procurori, experţi ANABI şi specialişti în investigaţii financiare. Au fost abordate teme precum: achizițiile publice, OSINT (Open Source Intelligence), Utilizarea programului informatic IBM i2 Analyst’s Notebook în domeniul Analizei Informațiilor de Natură Criminală; investigații financiare, identificarea și urmărirea monedelor virtuale.

 

 


Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1


Distribuie: