SESIUNI DE INSTRUIRE REGIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI” COD SIPOCA 763, COD MYSMIS 135331

SESIUNI DE INSTRUIRE REGIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI” COD SIPOCA 763, COD MYSMIS 135331

În perioada 20 februarie – 30 martie, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat, la nivelul curților de apel Suceava (20 – 21 februarie), Bacău (20 – 21 februarie), Iași (21 – 22 februarie), Galați (27 – 28 februarie), Constanța (28 februarie – 1 martie), Ploiești (6 – 7 martie), Brașov (8 – 9 martie), București (13 – 14 martie), Pitești (27 - 28 martie) și Craiova (29 - 30 martie) nouă sesiuni de instruire regionale în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” – cod SIPOCA 763, MySMIS 135331, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cele nouă întâlniri regionale s-au adresat unui număr de peste 330 de participanți și au constat în sesiuni de formare pentru reprezentanți ai principalilor beneficiari ai proiectului, reunind procurori, judecători, personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, specialiști, ofițeri de poliție judiciară și personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin structurile de specializate în executare silită.

Astfel, beneficiarii aplicației software la nivel național au fost instruiți în vederea administrării și utilizării corespunzătoare a acesteia, formatorii Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate prezentând și explicând participanților modul de utilizare a noului Sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS).

Sesiunile de instruire regionale au urmat sesiunii de formare inițială „Train the trainers”, ce a avut loc la București, în perioada 01 – 03 februarie, evenimentul fiind adresat unui număr de 20 de participanți și reprezentând o sesiune de formare inițială pentru personalul ANABI și reprezentanți ai principalilor beneficiari (procurori, judecători, grefieri, ofițeri de poliție judiciară și personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin structurile de specializate în executare silită).

În continuare, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmează să organizeze alte cinci sesiuni de instruire regionale la nivelul curților de apel Alba Iulia, Târgu-Mureș, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, la aceste sesiuni urmând să participe aproximativ 230 de profesioniști din cadrul grupului țintă.

Despre proiect

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS).

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea totală a proiectului este de 3.912.146.40 lei, din care 3.218.611,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 613.805,09 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului și 79.730,00 lei valoarea neeligibilă a beneficiarului și partenerului.

Rezultatul preconizat al proiectului vizează realizarea și dotarea instituțiilor din România cu un sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, sub forma unei baze de date.

Documente atașate
Distribuie: