Sesiune de prezentare a rezultatelor proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 56

Sesiune de prezentare a rezultatelor proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 56

Astăzi, 9 decembrie 2022, la Galați, în cadrul unei întâlniri regionale dedicate procurorilor, polițiștilor și specialiștilor în investigații financiare, au fost prezentate concluziile Proiectului Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”.

Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Proiectul a fost unul versatil și a vizat obiective majore atât pentru consolidarea ANABI, ca instituție nou înființată, dar și pentru întregul mecanism național, instituțional și legislativ, de luptă împotriva formelor grave de criminalitate și de recuperare a produsului infracțiunii.

Fără a se dori o enumerare exhaustivă, exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute:

 • Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției la propunerea ANABI, au fost adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 bis din data de 03 septembrie 2021 (https://anabi.just.ro/despre-noi/strategii-si-planuri-de-actiune);
 • Dezvoltarea și implementarea Campaniei de informare publică TV și online – “Acum infractorii plătesc și cu bani, nu doar cu ani!” - campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (https://anabi.just.ro  și https://www.youtube.com/@anabi6496/videos ).
 • Organizarea a 14 dezbateri regionale și 2 naționale privind cazuri practice în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni – peste 600 de participanți din grupul țintă;
 • Realizarea unei analize pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului;
 • Elaborarea și diseminarea națională a două selecții de bune practici;
 • Elaborarea și diseminarea națională a Ghidului de calculare a prejudiciului și a instrumentelor de lucru;
 • 24 de laptop-uri cu softul analitic I2 au fost predate, în baza unor contracte de comodat încheiate cu Ministrul Public și IGPR, către procurori și polițiști care în prezent realizează analize financiare esențiale în recuperarea produsului infracțiunii. Cursuri specializate au fost organizate pentru a asigura o utilizare eficientă a noilor insturmente;
 • Elaborarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul ANABI;
 • Achiziționarea și implementarea sistemului electronic de arhivare, precum și a serviciilor de arhivare electronică a întregii documentații ANABI, de la operaționalizare și până în prezent;
 • Elaborarea și adoptarea Strategiei de comunicare și a manualului de identitate vizuală al ANABI.

Valoarea proiectului

 • inițial de 6.126.635,64 lei, valoare ce a fost diminuată până la valoarea de 5.929.095,64 lei

Rezultate vizate prin proiect:

 • Rezultat proiect 1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției
 • Rezultat proiect 2 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate
 • Rezultat proiect 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni

Grupul țintă:

 • personal din sistemul judiciar (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerul Public etc.) precum: magistrați, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționari publici, funcționari publici cu statut special, alte categorii de personal.
 • personal din administrația publică cu atribuții în legatură cu activitatea sistemului judiciar, precum: personal al Ministerului Afacerilor Interne – ofițeri de poliție, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.

Documente atașate
Distribuie: