Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, este abilitată să aducă la cunoştinţa publicului semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”. Semnatarii contractului sunt Ministerul Justiţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în calitate de beneficiar.

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea calitativă și cantitativă a soluției IT ROARMIS și integrarea acesteia cu pagina de internet și portalul de licitații publice gestionate de ANABI, astfel încât, la finalul implementării acestui proiect să se obțină, printre altele, integrarea efectivă cu ECRIS V, generarea de seturi de date în format deschis și publicarea acestora în mod standardizat și unitar pe noua platformă ANABI, integrarea feedback-ului oferit de beneficiarii sistemului, totul prin asigurarea unității de concept și securizarea transferului de date.

Rezultatul urmărit vizează consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite din infracţiuni, prin modernizarea infrastructurii și a soluțiilor IT.

Prin intermediul rezultatului şi a activităților prevăzute, proiectul își propune să atingă Obiectivul specific nr. O2. Sporirea rezilienței sistemului judiciar prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, birouri și alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea infrastructurii tehnice pentru desfășurarea muncii de la distanță, digitalizarea documentelor (inclusiv a arhivelor), îmbunătățirea comunicațiilor, asigurarea accesibilității serviciilor de către persoanele cu dezabilități etc., prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, alte structuri locale).

Proiectul contribuie la atingerea jalonului 165 din PNRR „Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar” (cu termen de realizare iunie 2026), aferent Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”).

Valoarea totală a proiectului este de 2.350.000 lei, finanţată integral din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR, la care se adaugă TVA cu valoare estimată 446.500 RON.  

Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni (19 iunie 2023 – 30 iunie 2026).

Date de contact pentru detalii suplimentare despre acest proiect: anabi@just.ro.

Documente atașate
Distribuie: