Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă din Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024

Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă  din Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024

La data de 7 iunie 2024, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), în calitate de Autoritate Finanțatoare, a semnat primele contracte de finanțare nerambursabilă destinate asociațiilor și fundațiilor care au ca obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale

Acest demers este parte integrantă din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității reglementat prin Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea ANABI. Activitățile eligibile prin acest mecanism sunt:

  • educația juridică;
  • prevenirea criminalității;
  • asistența și protecția victimelor infracțiunilor.

Măsurile propuse spre finanțare contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul politicilor publice și/sau al strategiilor naționale sau europene, așa cum sunt detaliate în anexa la „Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 - Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc.”

Procedura de selecție a proiectelor s-a derulat în perioada martie – mai 2024 şi la aceasta au participat 11 asociații și fundații, fiind selectate următoarele trei proiecte cu o valoare totală de 824.394,38 lei din bugetul total disponibil de 1.737.703,62 lei. Finanțările nerambursabile acordate de ANABI vor fi însoțite de o contribuție din partea Beneficiarilor de 10% din valoarea totală eligibilă a fiecărui proiect. Durata de implementare a proiectelor este de 6 luni. Sumele nefolosite se vor reporta pentru anul viitor, urmând să fie folosite în același scop.

Proiecte finanțate:

  • Proiectul „Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale” - proiect depus de Centrul de Resurse Juridice - valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 290.980,00 lei;

Scopul proiectului: îmbunătățirea calității serviciilor acordate victimelor infracțiunilor care au dizabilități intelectuale sau psihosociale (probleme de sănătate mintală) și care provin din sistemul rezidențial de asistentă socială (public sau privat).

  • Proiectul „Începe cu tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva infracționalității” - proiect depus de Asociația Vasiliada – valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 236.916,88 lei;

Scopul proiectului: creșterea accesului la o mai bună cunoaștere asupra pericolului criminalității în rândul a 140 de copii și tineri din orașele Craiova și Filiași și din mediul rural, Lipovu și Urzicuța prin participarea lor la Workshop-uri de Educație Juridică și Consiliere în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor legate de modul de conștientizare, sesizare și raportare a unor fapte de violență, consumul și traficul de droguri, traficul de persoane.

  • Proiectul „Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș” - proiect depus de Asociația pentru Asistență Socială „Universul Copiilor Speciali” Pitești (ASUCS) – valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 296.497,50 lei;

Scopul proiectului: prevenirea criminalității și creșterea rezilienței comunităților din județul Argeș prin măsuri concrete precum informarea, instruirea, activități de formare, consilierea psihologică și juridică a beneficiarilor.

Detalii despre program sunt disponibile aici: https://anabi.just.ro/info/finantari-nerambursabile-asociatii-si-fundatii

Documente atașate
Distribuie: