Încheierea proiectului: „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 763, cod MySMIS 135331, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Încheierea proiectului: „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 763, cod MySMIS 135331, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a încheiat implementarea proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 763, MySMIS 135331, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilziate, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru și fluxurilor aferente.

Obiectivul specific al proiectului a vizat dezvoltarea sistemului informatic naționat integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS).


Proiectul a avut o durată de implementare de 36 luni și o valoare totală a proiectului de 3.912.146,40 lei, din care :

 • 3.218.611,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 613.805,09 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului; 
 • 79.730,00 lei valoarea neeligibilă a beneficiarului și partenerului.


Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului: 

A. Dezvoltarea, operaționalizarea și securizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) prin defășurarea următoarelor activități:

 • Analizarea proceselor de lucru în vederea definirii, proiectării și dezvoltării aplicației software;
 • Dezvoltarea sistemului și a modulelor aplicației software;
 • Testarea și implementarea sistemului dezvoltat;
 • Software roll-up package (punerea în producție a aplicației);
 • Elaborarea de proceduri de lucru privind aplicația software;
 • Achiziționarea de echipamente IT suport pentru rularea sistemului informatic, precum și echipamente software pentru punerea în funcțiune;
 • Operaționalizarea în sistem pilot a aplicației la nivelul a 3 curți de apel desemnate de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv la nivelul curților de apel București, Iași și Craiova, precum și la nivelul parchetelor de pe lângă acestea;
 • Securizarea aplicației ROARMIS prin achiziționarea și implementarea la nivelulul sediului ANABI a unui sistem de control acces cu cartele de proximitate și a unui sistem de supraveghere video.

B. Formarea formatorilor din rândul personalului ANABI și a principalilor beneficiari, precum și organizarea de cursuri pentru beneficiarii finali ai sistemului informatic, prin defășurarea următoarelor activități:

 • Elaborarea materialelor de formare profesională (ghid explicativ de utilizare a sistemului ROARMIS, kit Train the Trainers)
 • Organizarea unei sesiuni de formare inițială adresată personalului ANABI și reprezentanți ai principalilor benificiari- Train the Trainers
 • Organizarea a 14 sesiuni regionale cu acoperire națională în perioada februarie 2023-aprilie 2023 pentru prezentarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) și a modului de utilizare al acestuia, reunind peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, grefieri și personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate în executare silită.

C. Informare și publicitate a proiectului, prin defășurarea următoarelor activități:

 • Achiziționare materiale informare pentru promovare proiect
 • Organizarea conferinței de închidere proiect, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele obținute, precum și impactul așteptat.Documente atașate
Distribuie: