Despre ANABI în raportul MONEYVAL 2023 privind măsurile de combatere a spălării banilor

Despre ANABI în raportul MONEYVAL 2023 privind măsurile de combatere a spălării banilor

Echipa ANABI a avut onoarea de a contribui, alături de instituțiile şi autoritățile publice naționale la finalizarea cu succes evaluării privind Măsurile de Combatere a Spălării Banilor realizate de Comitetul de Experți al Consiliului Europei (MONEYVAL). O serie de constatări şi evaluări reflectă rolul ANABI în mecanismul național de luptă împotriva formelor grave de criminalitate:

  • 64. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este autoritate națională competentă în ceea ce identificarea bunurilor la nivel internațional și gestionarea bunurilor confiscate de mare valoare;
  • 118. ANABI este o structură independentă din punct de vedere operațional din cadrul Ministerului Justiției și asigură o abordare integrată a recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate;
  • 166. Deși Strategia împotriva criminalității organizate a fost aprobată în 2021, iar activitatea autorităților privind realizarea obiectivelor strategice este recentă, unele modificări legislative importante fuseseră deja introduse în iulie 2022 - acestea se referă, printre altele, la mandatul ANABI privind identificarea bunurilor în jurisdicții străine, extinzând mandatul Agenției în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate;
  • 344. România a adoptat Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025, care stabilește dispozițiile legale relevante și obiectivele (pe care autoritățile judiciare și instituțiile administrative cu atribuții de sprijin) trebuie să le aplice, în efortul de a se asigura că acestea acționează în mod integrat de la începerea urmăririi penale și până la finalizarea acesteia; scopul fiind ca bunurile provenite din infracțiuni să fie identificate, indisponibilizate, evaluate, recuperate în mod eficient și gestionate în mod corespunzător. Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni a fost elaborată de ANABI, promovată de Ministerul Justiției și adoptată de Guvern;
  • 344. Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni elaborată de ANABI, promovată de Ministerul Justiției și adoptată de Guvern, este un document orizontal care se aplică tuturor părților interesate și tuturor strategiilor sectoriale (anticorupție, criminalitate organizată etc.);
  • 346. Înființarea ANABI în anul 2015 a reprezentat o etapă importantă pentru România, instituția demonstrând rezultate impresionante de la înființare și până în prezent. ANABI asigură o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. (…) În activitatea sa, ANABI este sprijinită de diverse rețele globale și regionale, cum ar fi CARIN, Interpol, precum și de instrumente juridice internaționale, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), și poate ajunge la aproximativ 170 de jurisdicții, în vederea urmăririi bunurilor infracționale;
  • 916. ANABI, care activează atât ca Oficiu de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (ARO) este autoritatea abilitată să dispună de bunurile dobândite ca urmare a executării unui ordin de confiscare și are mandatul de a negocia și semna acorduri de partajare a bunurilor. ANABI are în evidență executarea a 41 de ordine internaționale de confiscare.

 Atasat: extras in extenso referitor la ANABI (în limba engleza)

Link-uri utile:

·        https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/64b67c1a8a191471952888.pdf

·        https://rm.coe.int/moneyval-2023-5-mer-romania/1680abfd1c
Documente atașate
Distribuie: