Consultări și dezbateri publice cu reprezentanții societății civile pe parcursul lunilor februarie şi martie 2023 - ANABI reia inițiativa “Vinerea Ușilor Deschise”

Consultări și dezbateri publice cu reprezentanții societății civile pe parcursul lunilor februarie şi martie 2023 - ANABI reia inițiativa “Vinerea Ușilor Deschise”

Ministerul Justiției a inițiat procedura de transparență decizională cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției.

Acest act normativ asigură implementarea obiectivelor asumate prin Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” şi transpuse în plan legislativ, anul trecut, prin legea de consolidare a mandatului instituțional al ANABI. Astfel, se operaționalizează o componentă importantă a Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității. Demersul legislativ, susținut și de un segment larg al societății civile, asigură o prioritizare a finanțării publice alocate măsurilor şi programelor privind:

  • protecția victimelor infracțiunilor – inclusiv pentru situații de urgență;
  • prevenirea criminalității;
  • educație juridică.

În același context, ANABI reia inițiativa “Vinerea Ușilor Deschise” în care, pe parcursul lunilor februarie şi martie 2023, va organiza în fiecare zi de vineri – între orele 10 şi 15, consultări și dezbateri publice cu reprezentanții societății civile, atât cu privire la proiectul de act normativ, dar şi cu privire la programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile.

Pentru detalii suplimentare și pentru programarea accesului în instituție, persoanele interesate pot contacta Agenția la adresa de email: anabi@just.ro.

Link comunicat Ministerul Justiției și proiect act normativ: https://www.just.ro/ministerul-justitiei-va-oferi-un-ajutor-de-urgenta-victimelor-infractiunilor-in-limita-unei-sume-echivalente-cu-5-salarii-de-baza-minime-brute-pe-tara/
 
Distribuie: