Conferința națională organizată la Constanța în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912

Conferința națională organizată la Constanța în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912

În perioada 17-20 octombrie 2023, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Inspectoratului General al Poliției Române, a organizat, la Constanța, a doua conferință națională în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912.  

Evenimentul a fost deschis de ministrul justiției, Alina Ștefania GORGHIU, care, în mesajul domniei sale a apreciat parteneriatul realizat de ANABI cu Ministerul Public, dar şi cooperarea cu unitățile operative de poliție judiciară. De asemenea, ministrul justiției a punctat cele mai recente evoluții atât pe plan intern, cât și internațional, subliniind decizia Comisiei Europene (COM) din data de 15 septembrie 2023 de închidere a Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru România; recunoașterea ANABI ca exemplu de bună practică în domeniul recuperării produsului infracțiunii la nivelul COM, al Consiliului Europei și al Organizației Națiunilor Unite; cele mai recente propuneri de reglementare la nivelul COM cu privire la recuperarea bunurilor și confiscare; amendamentele privind extinderea mandatului Agenției introduse în anul 2022; programul anual al ANABI de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru organizațiile non-guvernamentale care activează în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale, finanțat din sume confiscate; operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni – ROARMIS; securizarea, de către ANABI, a aproximativ 14 milioane euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru extinderea, la nivel național, a capacităților de depozitare a bunurilor indisponibilizate și pentru dezvoltarea ROARMIS 2; precum și importanța rolului ANABI ca urmare a extinderii mandatului instituțional. (Mesajul video disponibil integral aici - https://youtu.be/lHjGcJC58IQ)

În sesiunea de deschidere a evenimentului au luat cuvântul domnul Alex-Florin FLORENŢA, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), doamna Claudia-Ionela CURELARU, procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, domnul Marius Ionuț VOINEAG, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Daniel-Constantin HORODNICEANU, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul chestor de poliție Aurel DOBRE, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Financiare din cadrul Inspectorului General al Poliției Române și domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, directorul general al ANABI.

Conferinţa a beneficiat de prezenţa colegilor procurori din Statele Unite ale Americii şi din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Aceştia au prezentat bunele practici dezvoltate, metodologiile de lucru folosite, precum și oportunităţile de cooperare bilaterală consolidată.

Conferința națională a reunit procurori generali, prim-procurori, procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști, reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și membri ai Consiliului de Coordonare al ANABI, și a avut ca obiect schimbul de bune practici în materia identificării și recuperării produsului infracțiunii și a prejudiciilor. Astfel, au fost prezentate cele mai relevante 16 spețe selectate din cele 53 analizate în cadrul evenimentelor regionale organizate la Craiova, Iași, Oradea, Constanța și Brașov.

Din cele 16 spețe, au fost evidențiate 6 prezentate de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală, Parchetului de pe lângă Tribunalul București, Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și Direcției Naționale Anticorupție – serviciul teritorial Ploiești. În evidențierea spețelor au fost avute în vedere următoarele criterii: obiectul și complexitatea cazului, valoarea bunurilor sechestrate/confiscate, metodele și tehnicile de investigații financiare utilizate pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul sechestrului/ confiscării și utilizarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea identificării și recuperării bunurilor produs al infracțiunii. Pe parcursul reuniunii au fost prezentate etapele operaționalizării Sistemului Naţional Integrat de Evidenţă a Creanţelor provenite din Infracţiuni – ROARMIS. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost susținute și prezentări referitoare la principiile egalității de șanse și dezvoltării durabile.

 

Despre proiect

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacitații Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de identificare, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. 

Perioada de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.796.862,00 lei, din care 3.188.751,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 608.110,64 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

La activitățile proiectului se estimează că vor participa 500 de persoane din cadrul grupului țintă (procurori, polițiști, reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, personal al ANABI etc.).

Rezultatele proiectului privesc resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate (rezultat de proiect 1) și bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni (rezultat proiect 2).


Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1Documente atașate
Distribuie: