Conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

În data de 21 noiembrie 2023, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a organizat, la București, conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, ocazie cu care au fost prezentate și promovate rezultatele obținute, precum și impactul așteptat. Evenimentul a reunit 46 de reprezentanți din cadrul instituțiilor implicate în luarea și aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii sau de confiscare specială și extinsă - parchete, inclusiv Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, poliție judiciară, ANABI şi Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Una dintre activitățile proiectului a vizat organizarea a zece reuniuni regionale și a două reuniuni naționale în vederea identificării și diseminării de bune practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni, evenimente care au reunit peste 500 de participanți unici, fiind astfel atinsă ținta prevăzută în proiect.

Rezultatul întâlnirilor regionale şi anuale este concretizat într-o selecție de bune practici cu privire la spețele identificate în practică, modul de soluționare a acestora şi dificultățile întâlnite pe parcursul soluţionării. Selecția de bune practici cuprinde o serie de date de interes pentru practicieni cu privire la cazurile dezbătute precum: tehnicile de investigare folosite; sume sau bunuri care au făcut obiectul infracţiunii; măsurile dispuse în cauză, în special cele asiguratorii; valoarea bunurilor confiscate; administrarea sau valorificarea bunurilor sechestrate; precum şi impedimente identificate în soluţionarea cazurilor.

Scopul elaborării selecţiei este realizarea unor instrumente suport, care să permită diseminarea bunelor practici identificate în cadrul dezbaterilor şi către practicieni.

În plus, în vederea creşterii vizibilităţii activităţii Agenţiei, au fost produse 2 spoturi video, care în prezent sunt difuzate pe 4 posturi naționale generaliste, din care unul de știri, precum şi 4 infoclipuri, care vor fi disponibile online.

Totodată, prin proiect este dezvoltată o aplicaţie mobilă care încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal şi care va facilita aplicarea cât mai rapidă a acestora (spre exemplu, instrumente pentru evaluarea efectivă a bunurilor provenite din infracţiuni, cât şi estimarea costurilor de administrare şi valorificare a bunurilor indisponibilizate, anterior dispunerii măsurii asigurătorii a sechestrului; instrumente pentru întocmirea proceselor verbale de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului etc.).

Proiectul prevede, totodată, dezvoltarea şi acreditarea unui centru de formare şi diseminare de bune practici la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni, activitate în cadrul căreia a fost dezvoltat standardul ocupațional aferent și a fost elaborată documentația necesară pentru obținerea acreditării. Totodată, ANABI a fost dotată cu aparatura tehnică necesară în activitatea de formare profesională continuă, atât în format clasic, cât şi în format online (sistem video conferință, videoproiector, sistem de interpretariat, etc.).

În cadrul proiectului au fost organizate cursuri de formare profesională care au vizat, în principal, personalul ANABI, sub forma unui modul de formare a formatorilor, și au fost realizate schimburi de experienţă pentru specialiştii din domeniu din cadrul grupului ţintă cu privire la punerea în executare a măsurilor asigurătorii.

În cadrul evenimentului au fost supuse atenției participanților aspecte din practica Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ANABI, fiind subliniată încă o dată necesitatea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni pentru a asigura transpunerea în practică a principiului potrivit căruia criminalitatea nu este profitabilă.

 

Despre proiect

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de identificare, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. 

Perioada de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.796.862,00 lei, din care 3.188.751,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 608.110,64 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

La activitățile proiectului se estimează că vor participa 500 de persoane din cadrul grupului țintă (procurori, polițiști, reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, personal al ANABI etc.).

Rezultatele proiectului privesc resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate (rezultat de proiect 1) și bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni (rezultat proiect 2).Distribuie: