Conferinţa de închidere a proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 763, MySMIS 135331

Conferinţa de închidere a proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 763, MySMIS 135331

În data de 30 mai 2023, Ministerul Justiţiei prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a organizat conferința de închidere a proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”, ocazie cu care au fost prezentate și promovate rezultatele obținute, precum și impactul așteptat.

Conferința de închidere a proiectului a reunit 50 de reprezentanți ai partenerilor de proiect, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum şi din cadrul instituțiilor implicate în luarea și aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii sau de confiscare specială și extinsă - parchete, inclusiv Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, instanțe, poliție judiciară, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Unul dintre obiectivele proiectului a fost crearea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare și valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată și organele de executare și valorificare a bunurilor. În funcție de tipul de beneficiar al aplicației ROARMIS[1], precum şi de etapa procesuală – urmărire penală, judecată sau post condamnare - au fost dezvoltate fluxuri de lucru personalizate precum: bunuri sechestrate, bunuri confiscate, bunuri valorificate anticipat de ANABI, conturi bancare administrate/în evidenţa ANABI, bunuri reutilizate social sau public, valoarea bunurilor sechestrate corelat cu valoarea estimată a prejudiciului sau a produsului infracțiunii, acorduri internaționale de partajare a bunurilor confiscate etc. De asemenea, sistemul integrat pune la dispoziția instituțiilor beneficiare module interactive precum: Harta Smart, E-learning, Rapoarte, Management documente, Spații de stocare).

Consolidarea interoperabilități între actorii sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni prin operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni – ROARMIS este unul dintre obiectivele strategice majore asumate de Ministerul Justiției prin ANABI în Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia.

Totodată, ca parte a angajamentelor României în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership - OGP), rapoartele generate de sistemul ROARMIS vor spori transparența în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, punând la dispoziția publicului - sub forma de seturi de date în format deschis - statistici fiabile pentru urmărirea procesului de recuperare a creanțelor.

Aplicația ROARMIS a fost dezvoltată conceptual de către ANABI în baza mandatului legal stabilit prin art. 38 din Legea nr. 318/2015 şi a fost recepționată la data de 27.12.2022. Cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada ianuarie – mai 2023, aplicația a fost operaționalizată, în sistem pilot, la nivelul Curților de Apel București, Iași și Craiova, precum și la nivelul parchetelor de pe lângă acestea.

Pentru atingerea rezultatului propus în cadrul proiectului, precum și pentru diseminarea aplicației ROARMIS la nivel național, în perioada 20 februarie – 27 aprilie 2023, ANABI şi PÎCCJ au organizat 14 sesiuni regionale de instruire, susținute la nivelul curților de apel, după cum urmează: Suceava (20 – 21 februarie), Bacău (20 – 21 februarie), Iași (21 – 22 februarie), Galați (27 – 28 februarie), Constanța (28 februarie – 1 martie), Ploiești (6 – 7 martie), Brașov (8 – 9 martie), București (13 – 14 martie), Pitești (27 - 28 martie), Craiova (29 - 30 martie), Alba Iulia (03 - 04 aprilie), Târgu-Mureș (05 – 06 aprilie), Timișoara (10 - 11 aprilie), Oradea (24 - 25 aprilie) și Cluj-Napoca (26-27 aprilie).

Sesiunile de instruire au reunit peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, ofițeri de poliție judiciară, specialiști din cadrul parchetelor și personal al ANAF, prin structurile de specialitate în executare silită, și au vizat atât instruirea în vederea administrării și utilizării corespunzătoare a noului Sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS), cât și schimbul de opinii și sugestii ale beneficiarilor în vederea optimizării informațiilor și a accesului la baza de date integrată în sistemul informatic.

În cadrul sesiunilor de instruire, s-a subliniat importanța cooperării ANABI cu instanțele, parchetele, cu unitățile operative de poliție judiciară și structurile de specialitate din cadrul ANAF, precum și importanța creării unei evidenţe unitare, standardizate care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare și valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată și organele de executare și valorificare a bunurilor.


Despre proiect

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS). Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea totală a proiectului este de 3.912.146.40 lei, din care 3.218.611,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 613.805,09 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului și 79.730,00 lei valoarea neeligibilă a beneficiarului și partenerului.


[1] ROARMIS – Romanian Asset Recovery and Management Integrated System
Documente atașate
Distribuie: