Comunicat privind inițierea procedurii de selecție a propunerilor de proiecte aferente Programului anual al ANABI

Comunicat privind inițierea procedurii de selecție a propunerilor de proiecte aferente Programului anual al ANABI

În data de 12.03.2024, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.) a publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 48/12.03.2024, Anunțul de participare vizând „Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 - Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc.”

Asociațiile și fundațiile cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale sunt invitate să depună propuneri de proiecte până la data de 12 aprilie 2024, ora 12.30.

Acest demers este parte integrantă din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității reglementat prin Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind procedura:

 •  Suma totală alocată în anul 2024 este în cuantum de 1.737.703,62 lei;
 •  Durata pentru implementarea unui proiect este de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare;
 •  Valoarea eligibilă a unui proiect este cuprinsă între minimum 100.000 lei și maximum 347.540,724 lei;
 •  Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuție, din partea Beneficiarului, alcătuită din cofinanțarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 •  Activități eligibile – vor fi finanțate proiecte care vizează educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, și care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul politicilor publice și/sau al strategiilor naționale sau europene – detaliate în anexa la „Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 - Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc.”;
 •  Data lansării apelului de proiecte: 13 martie 2024;
 •  Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 12 aprilie 2024, ora 12.30;
 •  Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: anabi.grants@just.ro;
 •  Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 12 aprilie 2024, ora 13.00, sediul București, sector 3, bulevardul Regina Elisabeta, nr. 3;
 •  Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerea finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 15 aprilie – 16 mai 2024.

Cadru legal aplicabil:

 •  Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, capitolul V¹;
 •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul de participare împreună cu documentația selecției ofertelor din domeniul educație juridică, prevenirea criminalității și asistenței și protecției victimelor infracțiunilor, pe anul 2024, pot fi accesate aici: https://anabi.just.ro/info/finantari-nerambursabile-asociatii-si-fundatii
Distribuie: