Ateliere de lucru privind Investigaţiile financiare şi recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni 3-7 octombrie 2022

Ateliere de lucru privind Investigaţiile financiare şi recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni  3-7 octombrie 2022

Data:   03.08.2022

Ministerul Justiției, prin ANABI, a inițiat astăzi seria de evenimente privind Investigațiile financiare şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Evenimentul de deschidere a atelierelor a beneficiat de participarea Ministrului Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu şi a Ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, dl. Roelof van Ees.

În cadrul intervenției sale, ministrul justiției a subliniat importanța cooperării atât la nivel național, între procurori, ANABI și alte autorități de aplicare a legii, dar mai ales la nivel european şi internațional. În acest context, cooperarea cu partenerii din Regatului Țărilor de Jos reprezintă o bună practică, expertiza şi experiența acestora fiind preluată încă de la înființarea şi operaționalizarea ANABI. De asemenea, ministrul justiției a subliniat importanța noului cadrul strategic național promovat de Ministerul Justiției care asigură o abordare integrată, atât strategia națională anticorupție, cât şi cea privind criminalitatea organizată fiind interconectate cu politica publică adoptată de Guvernul României în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Nu în ultimul rând, ministrul justiției a reiterat continuarea sprijinului fără rezerve al Ministerului Justiției, în cadrul competențelor sale, pentru urmărirea şi recuperarea prejudiciilor provenite din infracțiuni, combaterea corupției şi a crimei organizate.

La rândul său Excelența Sa, Ambasadorul Roelof van Ees a evidențiat faptul că recuperarea creanțelor provenite din infracţiuni reprezintă un instrument important în lupta împotriva criminalității, pentru că țintește direct împotriva motivației care stă la baza săvârșirii de infracțiuni grave, respectiv avantajele financiare substanțiale obținute rapid prin încălcarea legii. Prin identificarea, urmărirea, indisponibilizarea, administrarea şi confiscarea produselor infracțiunii, autoritățile judiciare transmit un mesaj clar: “Criminalitatea nu este profitabilă” (Crime does not pay). Criminalitatea organizată transfrontalieră reprezintă o amenințare pentru bunăstarea cetățenilor Uniunii Europene iar combaterea acestor fenomene necesită o cooperare consolidată între autoritățile Statelor Membre.

Despre proiect

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) derulează proiectul „Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni”, în parteneriat cu Guvernul Regatului Țărilor de Jos. În perioada 3-7 octombrie 2022, împreună cu procurori și polițiști din Regatul Țărilor de Jos, sunt organizate două ateliere de lucru la care participă aproximativ 150 de experți români din cadrul PICCJ şi PCA, IGPR, ANABI și ANAF. Printre temele abordate se numără: 

  • recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni - urmărirea, administrarea și recuperarea bunurilor de mare valoare (bunuri complexe, inclusiv monede virtuale);
  • abordarea cooperării cu jurisdicțiile off-shore;
  • urmărirea bunurilor post-confiscare, despăgubirea victimelor și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor;
  • combaterea criminalității din perspectivă financiară.


#ANABI #identificare #administrare #reutilizare
Distribuie: