ANABI - partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, menit să îmbunătățească punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

ANABI - partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, menit să îmbunătățească punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

Proiectul RECOVER PROJECT: Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-2022-JCOO) a fost selectat pentru finanțare de către Comisia Europeană. 

Proiectul urmează a fi implementat de către Universita Degli Studi di Catania (Catania, Italia), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (în continuare ANABI) și cu alți 9 parteneri din Italia, Franța, Belgia, Polonia, Lituania, Olanda, Spania, Germania și Portugalia în perioada 01 decembrie 2022 - 30 noiembrie 2024. 

Despre proiect

Proiectul RECOVER urmărește îmbunătățirea modului de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, ca instrument fundamental de cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și economice. 

Proiectul RECOVER este prima evaluare a impactului Regulamentului nr. 2018/1805 din punctul de vedere al dreptului penal substanțial. Acesta urmărește crearea unei rețele de birouri de procurori, birouri judiciare și birouri de recuperare a activelor (ARO) în 10 state membre ale UE, nu numai pentru a detecta și a depăși problemele juridice legate de interpretarea Regulamentului nr.1805/2018, ci și pentru a crea condiții de fond pentru punerea în aplicare a acestuia în conformitate cu statul de drept, sporind încrederea reciprocă și armonizarea. 

RECOVER PROJECT urmărește realizarea următoarele obiective:

 • stabilirea obiectului Regulamentului nr. 2018/1805 prin clarificarea conceptului de „proceduri în materie penală” (art. 1 din Regulament); 
 • identificarea modelelor de ordine de indisponibilizare și de confiscare reglementate de Regulamentul nr. 2018/1805 în fiecare stat membru; 
 • identificarea garanțiilor în cadrul procedurii de recunoaștere reciprocă între statele membre; 
 • evidențierea principalelor obstacole și aspecte juridice în punerea în aplicare a Regulamentului nr. 2018/1805 și schimbul de bune practici; 
 • evaluarea posibilității de a aplica Regulamentul nr. 2018/1805 și persoanelor juridice; 
 • identificarea dificultăților juridice și practice întâmpinate în activitatea în ARO;
 • promovarea gestionării eficiente a bunurilor indisponibilizate, a protecției drepturilor victimelor și a reutilizării sociale a bunurilor confiscate.

Aceste obiective urmează a fi realizate prin: 

 • constituirea unei rețele de state membre partenere, care urmează să fie creată prin elaborarea de rapoarte naționale bazate pe chestionare, precum și prin desfășurarea de ateliere de lucru ca instrument de dialog direct;
 • implicarea statelor membre care nu sunt partenere în interviuri cu experți, desfășurarea de ateliere de diseminare, susținerea de seminarii internaționale în perspectiva învățării reciproce care va sta la baza armonizării modalității de aplicare a Regulamentului nr. 1805/2018. 

Cele mai bune practici, orientările, precum și propunerile de reformă vor fi colectate într-o bază de date cuprinzătoare, pusă la dispoziția tuturor statelor membre ale UE pentru aplicarea cu succes a Regulamentului nr. 1805/2018.

Reuniunea de lansare a proiectului RECOVER

În data de 15 ianuarie 2023, a avut loc reuniunea de lansare a proiectului RECOVER - Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law, care a reunit mai mulți membri ai consorțiului.

În cadrul reuniunii, care a fost organizată virtual prin intermediul platformei online MsTeams pentru a garanta tuturor partenerilor posibilitatea de a participa în condiții de siguranță și cu respectarea principiului eficienței costurilor, coordonatorul proiectului, doamna prof. univ. dr. Anna Maria Maugeri, profesor titular de Drept Penal la Universitatea din Catania, a explicat scopul și conținutul științific al proiectului.

În timpul reuniunii, consorțiul a planificat organizarea activităților pentru următoarele șase luni ale proiectului RECOVER, discutând despre următoarele etape ale cercetării și anume:

 • întocmirea rapoartelor naționale pe baza unor chestionare în materia identificării modelelor naționale de confiscare care sunt supuse Regulamentului; 
 • organizarea primului atelier de lucru în format online în luna ianuarie 2023, cu tema "Conceptul de procedură în materie penală în temeiul art. 1 din REG - garanțiile aferente"; 
 • planificarea celui de al doilea atelier de lucru cu prezența fizică și online în luna aprilie 2023, cu tema "Modele naționale de confiscare acoperite de REG - propuneri de armonizare".

Primul atelier al proiectului RECOVER 

În data de 31 ianuarie 2023, a avut loc primul atelier de lucru din cadrul proiectului RECOVER, care a reunit mai mulți membri ai consorțiului și experți externi prin intermediul platformei online MsTeams.

Atelierul a fost axat pe explicarea scopului și obiectului Regulamentului nr. 2018/1805, în special interpretarea noțiunii de „procedură în materie penală” reglementată la art. 1 din Regulament.

Întâlnirea a fost structurată în trei paneluri, în cadrul cărora au avut loc atât prezentări susținute de raportori calificați, cât și momente de dezbatere între reprezentanții partenerilor.

Doamna prof. univ. dr. Maugeri, coordonatorul științific al proiectului, a ținut un discurs introductiv despre conceptul de „procedură în materie penală”. Domnul Antonio Balsamo, președinte al Tribunalului din Palermo, a discutat despre garanțiile specifice procedurii penale, iar domnul prof. univ. dr. Paulo Pinto de Albuquerque, profesor de Drept Penal la Universitatea Catolică din Lisabona și fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, a prezentat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la conceptul de procedură în materie penală prin raportare la instituțiile confiscării extinse și confiscării fără condamnare. Domnul Filippo Spezia, șeful biroului italian al Eurojust, a ținut o prelegere privind interpretarea noțiunii de procedură în materie penală.

Pe lângă aceste prezentări, momentul central al atelierului a fost reprezentat de dezbaterea care avut loc între parteneri pe tema noțiunii de „procedură în materie penală” și sfera de aplicare a acesteia în țările europene, precum și identificarea garanțiilor pe care trebuie să le ofere acest tip de procedură.

Al doilea atelier al proiectului RECOVER 

În perioada 13-14 aprilie 2023, a avut loc cel de-al 2-lea atelier de lucru al proiectului RECOVER, care a reunit majoritatea membrilor consorțiului la Universitatea din Catania, Italia, cu participarea membrilor consiliilor consultative și de monitorizare și a altor experți prin intermediul platformei online MsTeams.

Atelierul de lucru de două zile s-a axat pe analiza modelelor de confiscare din țările europene implicate în proiect și pe identificarea perspectivelor de armonizare a sistemelor juridice ale acestora.

În prima zi, după discursul de bun venit al domnului prof. univ. dr. Salvatore Zappalà, directorul Departamentului de Drept al Universității din Catania, doamna prof. univ. dr. Anna Maria Maugeri, coordonator științific al RECOVER, a ținut un prezentare care a oferit o imagine de ansamblu a noului proiect de Directivă privind recuperarea și confiscarea activelor. 

Ulterior, doamna prof. univ. dr. Maugeri a dat cuvântul partenerilor pentru ca aceștia să prezinte rapoartele naționale cu referire în special la particularitățile legislațiilor lor naționale în raport cu instituția confiscării: Doamna Vanya Ilieva, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Casație, a reprezentat Bulgaria; domnul Arnaud de Blesson, a reprezentat Ministerului Justiției din Franța; domnul profesor Martin Heger, profesor de Drept Penal și de Drept Procesual Penal la Universitatea Humboldt, a reprezentat Germania; doamna Janne Lise de Boer și domnul Robert vd Ende, consilieri juridici internaționali, au reprezentat Olanda.

În cea de-a doua zi, au fost prezentate și celelalte modele naționale de confiscare: sistemul lituanian a fost explicat de doamna Jūratė Radišauskienė, procuror al Departamentului de urmărire penală; cel polonez de domnul Marcin Warchold, Ministru adjunct al Justiției; cel portughez, de domnul João Conde Correia, procuror din cadrul Parchetului General; cel românesc, de doamna Alis Scutaru - Șandru, inspector de urmărire și administrare a bunurilor în cadrul ANABI; cel spaniol, de domnul Francisco Jiménez Villarejo Fernàndez, procuror la Curtea Supremă; cel italian, de către doamna prof. univ. dr. Anna Maria Maugeri, care s-a concentrat asupra jurisprudenței Curții Constituționale Italiene și a Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește modelele de confiscare, și de către domnul Giovanni Grasso, profesor de Drept Penal la Universitatea din Catania, care a subliniat diverse aspecte ale tipului italian de confiscare, care, potrivit legislației italiene, este o măsură de siguranță. 

Apoi, domnul prof. univ. dr. Ernesto Savona, profesor de Criminologie la Universitatea Catolică del Sacro Cuore, a vorbit despre lipsa de date referitoare la procedurile de recunoaștere reciprocă.

În final, doamna Anna Sakellaraki, doctorandă în Drept Penal la Universitatea Humboldt, a prezentat câteva aspecte privind noua propunere de Directivă privind recuperarea și confiscarea activelor.

După fiecare dintre aceste prezentări a avut loc o dezbateri intense între partenerii consorțiului, care au contribuit la identificarea celor mai relevante aspecte ale diferitelor sisteme juridice naționale cu privire la domeniului de aplicare a Regulamentului și la formularea unor propuneri de reformă pentru armonizarea legislațiilor statelor membre UE.

Mai multe informații despre proiect, lista integrală a partenerilor implicați, inclusiv ANABI, precum și prezentarea activităților desfășurate sub egida acestui proiect, pot fi consultate pe site-ul oficial: https://recover.lex.unict.it .
Distribuie: