ANABI – Partener în cadrul proiectului european KLEPTOTRACE - Având ca obiectiv consolidarea unui instrument în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor din UE.

ANABI – Partener în cadrul proiectului european KLEPTOTRACE - Având ca obiectiv consolidarea unui instrument în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor din UE.

ANABI are onoarea să fie partener în cadrul proiectului KLEPTOTRACE - Consolidarea recuperării activelor din UE și a urmăririi sancțiunilor împotriva corupției transnaționale la nivel înalt.

KLEPTOTRACE este un proiect finanțat de Comisia Europeană, prin Fondul de Securitate Internă al Uniunii Europene, potrivit Acordului de Finanțare nr. 101103298, având ca scop consolidarea în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție transnațională la nivel înalt și de regimurile și entitățile sancționate.

Proiectul este implementat de către Universitatea Catolică din Sacro Cuore (coordonator de proiect) – Italia, în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și cu parteneri din 8 țări din UE și cuprinde companii IT (Crime&tech), autorități de aplicare a legii (Poliția Națională din Spania), unități de informații financiare (Unitatea de Informații Financiare din Letonia, Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta), autorități anticorupție (Autoritatea Națională Anticorupție din Italia), Universitatea Harokopio din Atena, Universitatea din Luxembourg, societatea civilă/jurnaliști de investigații din Italia (IRPI) și din România (CONTEXT.RO), EUROPOL, baza de date OpenSanctions, profesioniști în domeniul registrului comerțului - The European Business Registry Association (EBRA) și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției (NCPA).

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, începând cu luna mai 2023.

Întâlnirea de deschidere a proiectului KLEPTOTRACE a avut loc în data de 8 iunie, fiind organizată în format hibrid (prezență online și fizică), la Universitatea Catolică din Sacro Cuore din Milano. Partenerii consorțiului s-au întâlnit pentru a dezbate planul de lucru pentru următorii doi ani.

Necesitatea implementării proiectului este datorată faptului că investigațiile cu privire la marea corupție și recuperarea fondurilor aferente în UE este îngreunată de:

 1. Lipsa cunoștințelor cu privire la schemele transnaționale complexe folosite de Kleptocrats;
 2. Lipsa cunoștințelor cu privire la baza juridică aplicabilă și a instrumentelor de cooperare judiciară;
 3. Lipsa capacităților de investigare datorată absenței instrumentelor și a bazelor de date;
 4. Dificultatea pentru societatea civilă și sectorul privat din UE de a detecta schemele de corupție și de a le raporta autorităților competente.

Proiectul KLEPROTRACE urmărește realizarea următoarele obiective:

 1. Monitorizarea noilor forme de corupție la nivel înalt și a schemelor de eludare a sancțiunilor;
 2. Să organizeze sesiuni de formare și e-learning autorităților publice din UE;
 3. Să dezvolte un sistem de date pentru investigarea și urmărirea activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție la nivel înalt;
 4. Să evalueze regimul actual de sancțiuni al UE și să formuleze recomandări;
 5. Să sporească gradul de conștientizare a autorităților UE și a societății civile cu privire la amenințările și riscurile reprezentate de corupția transnațională la nivel înalt.

Obiectivele proiectului KLEPTOTRACE se vor realiza prin îmbinarea următoarelor elemente:

 1. Cercetarea de noi forme și factori de risc ai corupției la nivel înalt și a schemelor de eludare a sancțiunilor;
 2. Sesiuni de formare pentru autorități publice din UE, din sectorul privat și societatea civilă;
 3. Dezvoltarea și validarea toolbox-ului KLEPTOTRACE.

Instrumentul KLEPTOTRACE va dezvolta și va îmbunătăți instrumentul DATACROS prin integrarea de noi baze de date și prin încorporarea unor funcții inovatoare de evaluare a riscurilor, bazate pe inteligență artificială. Acesta va acoperi peste 200 de țări și va fi accesibil autorităților interesate din toate statele membre ale UE.

PARTENERI IMPLICAȚI:

Mai multe informații despre proiect și partenerii implicați, inclusiv ANABI, precum și prezentarea activităților desfășurate sub egida acestui proiect, pot fi consultate pe site-ul oficial: https://transcrime.it/kleptotrace/Distribuie: