ADMINISTRAREA ȘI VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR JUDICIARE PENALE

ADMINISTRAREA ȘI VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR JUDICIARE PENALE

În temeiul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate (Asset Management Office - AMO), în sensul art. 10 al Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

La 30 iunie 2022, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 327.479.149 lei. Acestei sume i se adaugă plățile în valoare totală de 82.290.466,59 lei (rulaj), efectuate spre destinațiile prevăzute de lege, respectiv confiscare, reparare prejudiciu, cheltuieli judiciare, restituiri spre proprietari etc.

De asemenea, ANABI are în evidență sume indisponibilizate în conturile a 29 de bănci, care au raportat un număr de 18.369 conturi bancare, în valoare totală de 624.151.018 LEI.

ANABI are în administrare 141 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro. Valoarea totală a bunurilor aflate în custodia ANABI este de aproximativ 25.993.069,70 lei, după cum urmează:

·        121 de autoturisme, autovehicule cu o valoare totală de estimată de 24.430.024,06 lei;

·        12 motociclete cu o valoare totală de estimată de 503.880,00 lei;

·        8 ceasuri de lux cu o valoare totală de estimată de 1.059.165,64 lei;

·        7 dosare privind monede virtuale.

În prezent, Agenția are în derulare 80 de licitații publice pentru bunuri evaluate la 9.009.051,79 lei.

Totodată, ANABI derulează proceduri de reutilizare publică şi socială pentru 11 imobile confiscate, în valoare totală de 2.947.011 lei. La propunerea Agenției, a fost reutilizat un imobil în valoare de 14.400.000 lei.

IMPORTANT:

Începând cu iulie 2022, mandatul legal al Agenției a fost extins din perspectiva atribuțiilor de administrare și valorificare a bunurilor sechestrare.

Cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 230/2022[1] sunt:

  • Extinderea cazurilor de administrare simplă prin reglementarea atribuției de preluare a stocurilor de bunuri, a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei 300.000 euro;
  • Extinderea cazurilor de valorificare anticipată la bunurile imobile sechestrate – atunci când există cererea sau acordul proprietarului;
  • Reglementarea de noi cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, atunci când nu există acordul proprietarului: spre exemplu, atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase, asupra produselor farmaceutice și a materialelor sanitare; atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu o valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; De asemenea, valorificare anticipată va putea fi încuviințată de instanță și atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian și nu există acordul proprietarului, în următoarele situații: măsura asiguratorie a fost dispusă pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse; în termen de un an de la data instituirii măsurii asigurătorii proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea bunului sechestrat; bunul se află în custodia unei instituții publice.
  • Reglementarea posibilității transferării, în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), a sumelor de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în evidența constituită potrivit art. 38 alin. (5), la solicitarea Agenției, cu încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată.

[1] Legea nr. 230 privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.


Gallery Thumb 1


Distribuie: