Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 10.01.2024, ora 15:00, conform condițiilor și cerințelor anexate anunțului de participare, în vederea achiziţionării Serviciilor de  “Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite” finanţate prin PNRR - Investiția 2. „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței în administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale, prin dezvoltarea infrastructurii de depozitare a ANABI prin execuția de lucrări pentru construirea a 5 depozite (Deva, Focșani, Afumați - Ilfov, Constanța Port Sud și Nord)”

 

Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

                       

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173268


Documente atașate
Distribuie: