Total sume indisponibilizate

Conform art. 27. din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANABI şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, conform art. 252 alin. 8 și 252^1 alin. 4 din Legea nr. 135/2010, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, sumele de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si sumele de bani ridicate urmare a instituirii sechestrului se depun in contul unic deschis pe numele Agenției.

În ceea ce privește sumele de bani indisponibilizate in conturi, prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, în temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, băncile au obligația de a transmite lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

De asemenea, sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi vor fi consemnate de către debitori, la dispoziția organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență.

Începând cu 2017, Agenţia publică, trimestrial, valoarea sumelor indisponibilizate.

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

11 Feb 2021

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

11 Feb 2021

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

23 Noi 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

23 Noi 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

28 Iul 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

28 Iul 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

15 Mai 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

24 Apr 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

 În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

25 Mar 2020

Mai multe detalii
SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea...

13 Ian 2020

Mai multe detalii