09Feb 2017

Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor, 30 ianuarie - 03 februarie 2017

Icirc;n perioada 30 ianuarie - 03 februarie 2017 a avut loc prima reuniune în cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, proiect derulat de către Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniune, dedicată formării de formatori în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, au participat procurori, ofițeri...
29Noi 2016

ANABI - o abordare integrată a recuperării creanţelor provenite din infracțiuni

Interviu cu Adrian Baboi-Stroe, secretar de stat în Ministerul Justiției realizat de Cristian Câmpeanu pentru Revista 22. Care este rolul Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și cărei nevoi răspunde? Rolul ANABI este de a asigura o creştere a ratei de executare a deciziilor de confiscare dispuse în procesele penale, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi...
17Noi 2016

Proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”

Icirc;n temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”.Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 25.11.2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax...
14Noi 2016

Promulgarea Legii nr. 216 din 2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

La data de 14.11.2016, președintele României a promulgat prin Decretul nr.942/2016 Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.Potrivit acestui act normativ, ”Bunurile imobile intrate, prin confiscare,în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmisecu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrareaautorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice deinteres naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumiteîn continuare entităţi beneficiare,...
04Noi 2016

Dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

La sediul Ministerului Justiţiei, vineri, 04 noiembrie, a avut loc dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015.Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, Agenţiei Naţionale...
04Noi 2016

ANABI va dispune de un sistem informatic integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) va dispune un sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni în valoare de aproximativ 850.000 de franci elvețieni.Ministerul Justiției împreună cu Ambasada Confederației Elveției la București au lansat vineri, 4 noiembrie 2016, proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”.La eveniment au participat domnul Adrian BABOI-STROE, Secretar de stat în...
27Oct 2016

MAI susţine eforturile de operaționalizare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Secretarul de stat Irina Alexe a condus, joi, 27 octombrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o ședință, în sistem o videoconferință, cu prefecții, subprefecții și primarii sau reprezentanții acestora din localitățile în care funcționează instanțe de judecată pentru stabilirea primelor măsuri pentru începerea demersurilor de identificare a capacităților care urmează să fie puse la dispoziția Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru stocarea și depozitarea bunurilor supuse măsurilor...
20Oct 2016

Reducerea semnificativă a fluxurilor financiare și de arme ilicite, îmbunătățirea randamentului recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată - obiectivele Națiunilor Unite până în anul 2030

Ernesto Savona, director al TRANSCRIME - Joint Research Centre și profesor de criminologie în cadrul Universității Catolice ”Del Sacro Cuore” a participat la cea de-a VI-a Conferință Pan-Europeană a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni, organizată la București, în data de 20 octombrie 2016.Profesorul Ernesto Savona a susţinut prezentarea cu tema ”Prioritățile transversale între cercetare și politică în Europa: crima organizată, corupția și terorismul”. În cadrul acestei intervenții,...
20Sep 2016

Transparență decizională – proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318 din 2015

Icirc;n temeiul art. 7 din Legea nr, 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ...