Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de funcționar public

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de funcționar public, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) - alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2022Documente atașate
Distribuie: