Valorificarea bunurilor confiscate în 2020

În baza informațiilor primite de la ANAF, Agenția publică totalul sumelor de bani obținute în urma valorificării bunurilor confiscate rezultate din proceduri penale.


Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în 2020

Suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse este de 29.405.021, 48 lei din care:

 

- 18.018.385, 18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;

 

- 11.386.636, 30 lei sume încasate din confiscare.

Distribuie: