Valorificarea bunurilor confiscate în 2017

În baza informațiilor primite de la ANAF, Agenția publică totalul sumelor de bani obținute în urma valorificării bunurilor confiscate rezultate din procedure penale.

Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în 2017

Suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse este de 11.486.454,63 lei din care:

·         3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; după deducerea cheltuielilor de valorificare suma ce urmează a fi repartizată către beneficiarii eligibili, conform Hotărârii Guvernului. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 este de 2.179.923,07 lei.

·         7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare.

Distribuie: