Tv SAMSUNG Model QE85Q80CAT și Sistem audio marca SAMSUNG, model HW-Q990B, a doua licitație

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 06.03.2024 în intervalul orar 9.00 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează a doua licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următoarele bunuri mobile:

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA)

Cota TVA*

-25%

-25%

1.

Tv SAMSUNG

Model QE85Q80CAT

Seria 0EV53SUW300059, cu diagonala de 214 cm, ambalat și sigilat într-o cutie de carton;

 

Sistem audio marca Samsung,

model HW-Q990B,

seria BT714BT901902, ambalat și sigilat într-o cutie de carton

 

Din analiza raportului de evaluare se rețin următoarele:

Toate bunurile mobile erau in cutii, sigilate și doar în câteva situații se putea vedea ce conțin.

Toate bunurile au fost inspectate vizual și s-au făcut fotografii.

 

 

Loc predare: Pantelimon, județ Ilfov.

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

 

 

12.465

 

2.527,50

-

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.


[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative


Documente atașate
Distribuie: