Titlu: Imobil – apartament cu 2 camere și dependințe

Tip confiscare-

Descriere: apartament cu 2 camere și dependințe, suprafața utilă de 61,11 mp, suprafață construită 85,60 mp, cotă indiviză teren 19 mp (din suprafața totală de 1.689 mp)

Adresa: mun. Alexandria, str. Dunării, bl. I1, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Teleorman

Stadiu: evaluat la suma de 195.000 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 3013/29.12.2016 pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală în dosarul nr. 19169/3/2015, definitivă la data de 05.04.2018 prin Decizia penală nr. 490/A a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Alexandria în Cartea Funciară nr. 20508-C1-U28 a UAT Alexandria prin Încheierea nr. 11117/22.02.2024. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

 

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (27.06.2024).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.07.2024).

Distribuie: