Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P si etaj 1 (146 mp suprafață constru

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P+1 din paiantă și BCA (146 mp suprafață construită la sol, 292 mp suprafață desfășurată) și C2 anexă din paiantă și beci (75 mp suprafață construită la sol), situat în municipiul Focșani, cartierul Mândrești, str. Lăcrămioarei nr. 23, tarlaua 7, parcela 174, Județul Vrancea

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, tarlaua 7, parcela 174, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 115/26.09.2018, pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 828/91/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A/01.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați.

 Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini (ipotecă legală).

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.12.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.12.2020)
Distribuie: