Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție (locuință 262.39 mp) - com. Traian, jud. Bacau (RS)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție cu destinație de locuință Parter plus 1etaj in suprafață construita la sol 262.39 mp

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 750.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

Distribuie: