Teren extravilan (8.900 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RS)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 8.900 mp (din măsurători 8.976 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 128.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)


Distribuie: