Teren extravilan 1.250 mp, comuna Corbu, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: Specială

Descriere: teren extravilan în suprafață de 1.250 mp, înscris în cartea funciară nr. 110039 UAT Corbu

Adresa: comuna Corbu, loc. Corbu, jud. Constanța, tarla 114, parcela A577/18, lot 2/1

Valoare: 22.300 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 184/23.09.2016, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 628/54/2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 242/29.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. 3695/1/2016)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)
Distribuie: