Teren (3000mp) și construcție (suprafață construită la sol 735,42 mp) situate în București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (3000 mp) și Construcții cu destinație birouri, suprafață construită la sol 735,42 mp, suprafață utilă 7.856,60 mp (S+P+9E+Etaj tehnic și construcții aferente ce deservesc construcția principală)

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1

Valoare: 48.855.604 Lei

Stadiu: În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2016, bunul confiscat urmează procedura prevăzută de OG nr. 14/2007

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (17.08.2018)

Distribuie: