SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (30 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

382.118.165

90.149

382.208.314

382.208.314

EUR

34.563.941

4.009

34.567.950

155.576.516

USD

39.261.041

2.302

39.263.343

166.017.192

GBP

250.210

0

250.210

1.321.410

CHF

8.080

0

8.080

34.085

Total RON

705.157.516

Total echivalent în EUR

156.680.780

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

Menționăm că în îndeplinirea atribuției prevăzută la art.27 al. 1 din Legea 318/2015, Agenția urmează a deschide un cont bancar unic la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.       [1] calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017

Distribuie: