Mansardă 3 camere, 59 mp, Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Mansardă 3 camere și dependințe (situat într-un imobil cu regim de înălțime P+4+M) în suprafață construită de 59 mp, CF nr. 201430-C1-U20

Adresa: Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43, bl. I3 sc. D, et. Mansardă, jud. Constanța

Valoare: 97.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)
Distribuie: