NEADJUDECAT - Lemn rotund esență rășinoase (molid) - 38,641 mc

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că în data de 17.11.2022 în intervalul orar 08:30 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează licitația publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

Lemn rotund esență rașinoase (molid) - 38,641 mc

Lemnul nu a trecut prin niciun proces de prelucrare după recoltare. Este în starea de la recoltare (dată aproximativă octombrie-noiembrie 2021), în coajă, curățat de crengi si retezat la lungime. Stocul cuprinde 165 repere de diametre și lungimi diferite, cu volumul total de 38,641mc.

Reperele sunt de diametre și lungimi diferite, depozitate în stivă, nesortate după caracteristicile dimensionale. Diametrul reperelor este cuprins în intervalul: 12,00 – 41,00 cm. Lungimea reperelor este cuprinsă în intervalul: 4,00 – 8,00 ml.

Ținând seama de caracteristicile dimensionale, de calitatea și starea fizică a lemnului, de condițiile de depozitare, stocul de lemn rotund ar putea fi încadrat la sortimentul bușteni gater clasa C sau lemn rotund de rașinoase pentru construcții rurale. Ar putea fi prelucrat în grinzi, cherestea, șipci, căpriori. Această concluzie se bazează pe opinia personalului silvic cu experiență din depozitul de custodie.

Loc predare: Ocolul Silvic Poieni, Comuna Ruscova, jud. Maramureș.

Observații:

Costurile ocazionate de preluare și costurile de emitere a documentelor de însoțire a materialului lemnos (avize însoțire) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

9.931

 

(257,00 lei/mc)

2.033

 

(52,61 euro/mc)

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.


[1]Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.


Documente atașate
Distribuie: