Imobil – teren intravilan și construcții

Tip confiscare:  -

Descriere: teren intravilan în suprafață de 500 mp și 3 construcții cu suprafețele la sol de 26 mp cu destinație de locuință, respectiv 31 mp și 44 mp cu destinație de anexe

Adresa: localitatea Serani, jud. Bihor

Stadiu: evaluat la suma de 58.000 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 13/09.02.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3241/111/2022, modificată și definitivă la data de 06.07.2023 prin Decizia penală nr. 532/A/2023 a Curții de Apel Oradea

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Bihor – B.C.P.I. Aleșd, înscris în Cartea Funciară sub nr. 111819. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Distribuie: