Imobil teren intravilan în suprafață totală măsurată de 2997 mp (din acte 2920 mp), situat în com. Chirnogeni, sat Credința, str. Duzilor, nr.3, jud. Constanța

Tip confiscare: specială.

Descriere: teren intravilan în suprafață totală măsurată de 2997 mp (din acte 2920 mp), compus din 571 mp curți construcții, 1273 mp teren arabil, 1153 mp vie, situat în com. Chirnogeni, sat Credința, str. Duzilor, nr.3, jud. Constanța. Adresa: zona Cișmeaua Moldovencei, județul Vaslui.

Stadiu: evaluat la suma de 30.269,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 3/04.01.2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, definitivă prin Decizia penală nr. 2271/27.06.2012 a ÎCCJ.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Distribuie: