Imobil teren intravilan în suprafață de 795 mp situat în jud. Ilfov, Comuna Găneasa

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan, categoria arabil, în suprafață de 795 mp, deschidere 7,95 m la drumul de acces, situat în județul Ilfov, Comuna Găneasa

Adresa: județul Ilfov, Comuna Găneasa

Stadiu: evaluat la suma de 135.194 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 124/31.07.2020 pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul 2038/93/2020, definitivă prin neapelare

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor comunicate de către ANAF - Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale (DGESCS) și extrasului de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.  

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (25.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (01.08.2022)
Distribuie: