Imobil teren extravilan în suprafață de 788 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 114A, 115B, pe raza OS Vidraru, județul Argeș

Tip confiscare: specială

Descriere: : Imobil teren extravilan în suprafață de 788 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 114A, 115B, pe raza OS Vidraru, județul Argeș.

Adresa: comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 114A, 115B, pe raza OS Vidraru, județul Argeș.

Stadiu: Măsura de confiscare specială dispusă prin sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești,  a fost înlăturată prin Decizia nr. 798/RC/28.11.2023 – recurs în casație, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1574/109/2016.

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: