Imobil teren extravilan în suprafață de 620 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 102A, pe raza OS Vidraru, județul Argeș.

Tip confiscare: specială

Descriere: : Imobil teren extravilan în suprafață de 620 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 102A, pe raza OS Vidraru, județul Argeș.

Adresa: comuna Arefu, tarla 5, parcela 1, UP II Cumpăna, UA 102A, pe raza OS Vidraru, județul Argeș.

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: