Imobil teren extravilan în suprafață de 504.314 mp categoria de folosință „pădure”

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 504.314 mp categoria de folosință „pădure” situat în punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI, UA 45A%, 45B, 45C, 45D, 45E, 46A%, 46B, 46C, 46D, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Adresa: Punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI, UA 45A%, 45B, 45C, 45D, 45E, 46A%, 46B, 46C, 46D, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Stadiu: evaluat la suma de 6.697.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul confiscat nu este grevat de sarcini.

Distribuie: