Imobil – teren cotă ½ în suprafață de 2.387 mp

Tip confiscare: extinsă

Descriere: teren cotă ½ în suprafață de 2.387 mp, identificat cu nr. cadastral 53557

Adresa: mun. Rm. Vâlcea, str Dealul Malului, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 240.023 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 141/18.08.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 3819/90/2020, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 210/A din 24.02.2022 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român în cotă de ½ din suprafața de 2.387 mp. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (13.09.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (20.09.2022)

Distribuie: