Imobil teren 55 mp și C1- casă de locuit 34 mp și C2 - gr. sanitar 3 mp, Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 345

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil compus din teren în suprafață de 55 mp, construcția C1- casă de locuit în suprafață  construită la sol de 34 mp și construcția C2 - grup sanitar în suprafață construită la sol de 3 mp, anul construirii: probabil 1970-1980, renovat 2019-2020, situat în localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 345, jud. Vâlcea

Adresa: Localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 345, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 76.000,00 Lei

Precizare:

Prin sentința penală nr. 29/16.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 3957/90/2021, definitivă prin necontestare la data de 04.03.2022, urmare a admiterii contestației la executare, Tribunalul Vâlcea  lămurește dispozitivul sentinței penale nr. 4/20.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 38/90/2019 în sensul că înlătură dispoziția de confiscare specială și menține sechestrul asigurător asupra imobilului situat în localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 345, jud. Vâlcea în vederea recuperării prejudiciului și a cheltuielilor judiciare”.

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 4/20.01.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 38/90/2019 modificată în parte și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 287/A/13.04.2021 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (11.04.2022).   

Distribuie: