Imobil situat în localitatea Câmpulung, județul Argeș, teren intravilan, curți construcții

Imobil situat în localitatea Câmpulung, str. Valea Bărbușii nr. 14, județul Argeș compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 2.868 mp și construcții

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil situat în localitatea Câmpulung, str. Valea Bărbușii nr. 14, județul Argeș compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 2.868 mp (2.841 mp din acte) și construcții, respectiv C1 – pensiune turistică S+P+E+M, în suprafață construită la sol de 189 mp, C2 - pensiune turistică P+M, în suprafață construită la sol de 100 mp și construcția C4 în suprafață construită la sol 112 mp.

Observație:

Pe terenul confiscat în suprafață de 2.868 mp este edificată construcția C3 ce aparține unei terțe persoane și care nu a făcut obiectul dispoziției de confiscare.

Adresa: Localitatea Câmpulung, str. Valea Bărbușii nr. 14, județul Argeș

Stadiu: evaluat la suma de 3.496.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 71/02.03.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 461/109/2018* definitivă prin decizia penală nr. 255/A/10.03.2022 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (09.05.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (16.05.2023)

Distribuie: