Imobil situat în comuna Traian, str. Principală nr. 10, jud. Bacău compus din teren în suprafață de 10.550 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil situat în comuna Traian, str. Principală nr. 10, jud. Bacău compus din teren în suprafață de 10.550 mp (din care 3.227 mp intravilan categoria de folosință curți-construcții și 7.323 mp extravilan categoria folosință curți-construcții) și construcție-locuință DS+P+E+MS cu suprafață construită la sol 396 mp și suprafață desfășurată 1.274 mp, suprafață aferentă construcției 809 mp, anul construirii - 2008.

Adresa: comuna Traian, str. Principală nr. 10, jud. Bacău

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, modificată și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Stadiu: evaluat la suma de 2.020.000 lei;

La data de 22.09.2023, în temeiul art. 34 din Legea nr. 318/2015, ANABI a propus Ministerului Finanțelor inițierea demersurilor necesare pentru emiterea unei Hotărâri a Guvernului având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Comuna Traian județul Bacău a bunului imobil confiscat și intrat în proprietatea privată a statului -  imobil situat în com. Traian, str. Principală nr. 10, jud. Bacău.

Distribuie: