Imobil situat în comuna Modelu, sat Modelu județul Călărași compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 2.410 mp și construcție (degradată) în suprafață de 1.246.85 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil situat în comuna Modelu, sat Modelu județul Călărași compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 2.410 mp și construcție (degradată) în suprafață construită de 1.246.85 mp, rețelele de utilitate publică sunt situate la limita proprietății.

Adresa: Comuna Modelu, sat Modelu județul Călărași

Stadiu: evaluat la suma de 374.850 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 94/F/05.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul penal nr.660/44/2018 definitivă prin decizia penală nr. 362/A/20.11.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Distribuie: