Imobil - Râmnicu Sărat, jud. Buzău compus din teren intravilan - 207 mp și hală de producție - 204 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil compus din teren intravilan aferent construcției - 207 mp și hală de producție în suprafață construită la sol - 204 mp (fosta vopsitorie auto, P+1, infrastructura: beton, suprastructura: stâlpi și centură de beton, anvelopă: BCA, învelitoare: tablă, utilități: apă, canal, curent electric),

Adresa: Mun. Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr. 29C,județul Buzău

Stadiu: evaluat la suma de 269.140 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 44/14.05.2020, pronunțată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2275/114/2019, definitivă prin decizia penală nr. 568/07.07.2020 a Curții de Apel Ploiești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (10.03.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (18.03.2022)
Distribuie: