Imobil în localitatea Letcani, jud Iași compus din teren intravilan în suprafață de 2.800 mp si anexă de 51 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil situat în localitatea Letcani, județul Iași compus din teren intravilan în suprafață de 2.800 mp plus anexă atelier în suprafață de 51 mp edificată fără autorizație de construcție cu structură din zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din azbociment.

Adresa: localitatea Letcani, județul Iași

Stadiu: evaluat la suma de 350.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 108/03.02.2015, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 9514/99/2011*, modificată și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 931/22.12.2016 a Curții de Apel Iași

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (21.01.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (31.01.2022)
Distribuie: