Imobil compus din teren intravilan și construcții, situat în mun. Suceava

Tip confiscare: extinsă

Imobil compus din:

o   teren intravilan în suprafață măsurată de 283 mp, din acte 401 mp, din care 85 mp curți și 198 mp arabil, pe care se află edificate construcțiile C1 și C2 cu suprafață totală de 42 mp;

o   construcție C1 cu suprafața construită la sol de 31 mp și suprafață desfășurată de 31 mp – Locuință;

o   construcție C2 cu suprafața construită la sol de 11 mp și suprafață desfășurată de 11 mp – Anexă;

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 105, mun. Suceava, jud. Suceava

Stadiu: evaluat la suma de 405.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 311/06.11.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. 1219/86/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 586/11.08.2021 a Curții de Apel Suceava.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Distribuie: