Imobil compus din Casă de locuit P si et.1 - teren în suprafață de 170 mp, în cotă de ½, și teren reprez. cale de acces în cotă de 11/80 din 106 mp

Tip confiscare: extinsă

Descriere: : Imobil compus din Casă de locuit având regim de înâlțime P+1,cu o suprafață construită la sol de 65 mp, suprafață desfășurată de 130 mp, teren în suprafață de 170 mp, în cotă de ½, și teren reprezentând cale de acces în cotă de 11/80 din 106 mp, situat în localitatea Năvodari str. Mesteacănului nr. 5, județul Constanța

Adresa: Năvodari str. Mesteacănului nr. 5, județul Constanța

Stadiu: evaluat la suma de 403.658 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 1045/13.09.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 14403/212/2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 215/07.03.2019 a Curții de Apel Constanța.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (04.06.2021).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (11.06.2021)

Distribuie: