Imobil compus din - 450 mp teren intravilan și casă de locuit cu 126 mp suprafață construită la sol - 3 niveluri, situat în orașul Râmnicu Vâlcea

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul compus din 450 mp teren intravilan și casă de locuit cu 126 mp suprafață construită la sol, 3 niveluri, construită în 2007, din cărămidă, acoperită cu țiglă, nu deține certificat de performanță energetică, situat în orașul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

Adresa: orașul Râmnicu Vâlcea, str. Eugen Ciorăscu nr. 10, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 780.000,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 72/20.04.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 144/90/2016, definitivă prin decizia penală nr. 256/A/06.03.2018 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (17.11.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (24.11.2020)

Distribuie: