Imobil casă de locuit și teren, în suprafață construită de 22 mp

Tip confiscareextinsă.

Descriere: casă de locuit, în suprafață  construită de 22 mp, suprafață măsurată de 20,46 mp, înscris în Cartea Funciară sub nr. 125271, număr cadastral 9762-C1, edificată pe teren intravilan în suprafață totală din acte de 138 mp, suprafață măsurată de 143 mp, înscris în Cartea Funciară sub nr 125271, număr cadastral 9762

Adresa: mun. Galați, str Basarabiei, nr 93, jud. Galați

Stadiu: evaluat la suma de 186.745 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 234/13.05.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 915/118/2018, definitivă la data de 20.02.2020 prin Decizia penală nr. 151/P din 20.02.2020 a Curții de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Galați – B.C.P.I. Galați, înscris în Cartea Funciară sub nr 125271, număr cadasral 9762, respectiv 9762-C1. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (09.01.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (16.01.2023)

Distribuie: